Biuro rachunkowe w Jarosławiu – rozliczenia zagraniczne

Jeśli pracowałeś za granicą, w Unii Europejskiej i poza jej granicami, prawdopodobnie przy wypłacaniu wynagrodzenia potrącono Ci zaliczkę na podatek. Tak jak w przypadku zaliczki w kraju, tak i tutaj przysługuje zwrot podatku z zagranicy.

W naszym biurze rachunkowym w Jarosławiu wykonujemy rozliczenia zagraniczne zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.

 

Zwrot nadpłaconego podatku dochodowego

Jeśli podjąłeś legalną pracę w innym kraju, a Twój pracodawca potrącał zaliczkę, przysługuje Ci prawo do uzyskania zwrotu nadpłaconego podatku dochodowego. Jego wysokość zależy od poziomu uzyskiwanych dochodów oraz zasad rozliczenia podatkowego obowiązujących w danym kraju. Procedury są dość skomplikowane, dlatego warto zwrócić się o pomoc do naszych ekspertów. Obsługujemy rozliczenia podatkowe w takich państwach jak Holandia, Niemcy, Norwegia i Belgia. Dzięki nam nie musisz sobie zaprzątać głowy przepisami, a Twój podatek zostanie prawidłowo rozliczony i zwrot trafi na konto możliwie najszybciej.

Podstawowym wyzwaniem w rozliczeniach zagranicznych jest unikanie podwójnego opodatkowania, czyli sytuacji, w której ten sam dochód jest opodatkowany zarówno w kraju pochodzenia, jak i w państwie, w którym podatnik jest rezydentem lub prowadzi działalność. Aby temu zapobiec, wiele krajów podpisuje umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, które zawierają zasady dotyczące alokacji dochodów i uprawnień do naliczania opłat.

 

uzupełnianie formularza

Dokumentacja zatrudnienia za granicą

Będziemy od Ciebie potrzebować dokumentacji Twojego zatrudnienia za granicą. Chodzi o potwierdzenie uzyskiwania przychodu, jego wysokości czy pobranych zaliczek. W każdym kraju taki dokument nosi inną nazwę, ale od nas możesz dowiedzieć się, o co musisz się zwrócić do swojego pracodawcy. Musisz także podać dokładnie, w jakim okresie pracowałeś za granicą i pobierałeś wynagrodzenie. Ta informacja służy między innymi do przeliczania dochodu na podstawie obowiązującego w tym czasie kursu walut. Cała procedura wymaga nieco czasu, ale warto ją przejść.

 

Obliczanie dochodu zagranicznego

Podatnicy muszą uwzględnić dochody pochodzące z zagranicznych źródeł, takich jak dochody z działalności gospodarczej, wynagrodzenia za pracę, dywidendy, odsetki czy zyski kapitałowe. W niektórych przypadkach mogą wystąpić trudności w ocenie i konwersji, zwłaszcza jeśli podatnik korzysta z różnych walut w swojej działalności międzynarodowej. Pomagamy odpowiednio przeliczyć te kwoty, by możliwe było poprawne wypełnienie dokumentów.

 

Deklaracje podatkowe a dochody z zagranicy

Osoby pracujące za granicą muszą deklaracje podatkowe zarówno w kraju pochodzenia, jak i tam, w których generują dochody. Często wymagane są także inne dokumenty, takie jak umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dokumentacja transferu cen czy raporty dotyczące transakcji między powiązanymi podmiotami, które mają na celu wykazanie zgodności z przepisami dotyczącymi ceny transferowej. Pomagamy wypełniać te formularze i składać je do odpowiednich organów w ustawowych terminach. Prowadzimy rozliczenia PIT, które dotyczą przychodów z zagranicy.

Współpracujemy zarówno z osobami prywatnymi, jak i przedsiębiorcami. Z naszych usług korzystają przede wszystkim klienci z Jarosławia.