Kadry i płace

Dla firm, które zatrudniają pracowników, prowadzimy obsługę z zakresu kadr i płac. Gwarantujemy poufność danych pracowników oraz pełną zgodność z wymogami prawa pracy. Reprezentujemy naszych klientów przed organami podatkowymi i ZUS-em na podstawie pełnomocnictw.

Obsługa kadrowo-płacowa 

Naszymi zleceniodawcami są zarówno małe przedsiębiorstwa rodzinne, jak i pracodawcy, którzy zatrudniają stu lub więcej pracowników. Obsługa kadrowo-płacowa w naszym biurze rachunkowym obejmuje między innymi:

  • sporządzanie dokumentów kadrowych, umów o pracę, wypowiedzeń umów o pracę, porozumień, świadectw pracy i innych dokumentów wymaganych przepisami;
  • prowadzenie ewidencji czasu pracy;
  • sporządzenie list płac;
  • prowadzenie ewidencji danych osobowych pracowników;
  • prowadzenie teczek osobowych i ich aktualizacja;
  • kontrola terminowości badań lekarskich;
  • sporządzanie deklaracji i dokumentów do urzędu skarbowego, GUS, ZUS i innych instytucji;
  • obsługa kontroli przeprowadzanych przez uprawnione instytucje zewnętrzne;
  • przygotowywanie dla pracowników dokumentów oraz zaświadczeń;
  • raportowanie zgodnie ze specyfikacją zleceniodawcy.

uzupełnianie tabeli

Mamy doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw z wielu branż i działających w oparciu o różne struktury organizacyjne. Niestety częste zmiany w przepisach dotyczących prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, czy rozliczeń podatkowych i ZUS są bolączką wielu przedsiębiorców. Dla naszych ekspertów bycie na bieżąco z przepisami dotyczącymi finansów i zatrudnienia to codzienność. Skorzystaj ze sprawdzonego wsparcia i wiedzy.