Obsługa kadrowo-placowa – usługi w Jarosławiu

Dla firm, które zatrudniają pracowników, prowadzimy obsługę kadrowo-płacową. Gwarantujemy poufność danych pracowników oraz pełną zgodność z wymogami prawa pracy. Reprezentujemy naszych klientów przed organami podatkowymi i ZUS-em na podstawie pełnomocnictw. Współpracujemy przede wszystkim z przedsiębiorcami z Jarosławia i okolicznych miejscowości. Wiele kwestii załatwiamy także online, dzięki czemu nasi klienci nie muszą każdorazowo odwiedzać biura.

 

Czym się zajmujemy?

Naszymi zleceniodawcami są zarówno małe przedsiębiorstwa rodzinne, jak i pracodawcy, którzy zatrudniają stu lub więcej pracowników. Obsługa kadrowo-płacowa w naszym biurze rachunkowym obejmuje między innymi:

  • sporządzanie dokumentów kadrowych, umów o pracę, wypowiedzeń umów o pracę, porozumień, świadectw pracy i innych dokumentów wymaganych przepisami;
  • prowadzenie ewidencji czasu pracy;
  • sporządzenie list płac;
  • prowadzenie ewidencji danych osobowych pracowników;
  • prowadzenie teczek osobowych i ich aktualizacja;
  • kontrola terminowości badań lekarskich;
  • sporządzanie deklaracji i dokumentów do urzędu skarbowego, GUS, ZUS i innych instytucji;
  • obsługa kontroli przeprowadzanych przez uprawnione instytucje zewnętrzne;
  • przygotowywanie dla pracowników dokumentów oraz zaświadczeń;
  • raportowanie zgodnie ze specyfikacją zleceniodawcy.

 

uzupełnianie tabeli

Mamy doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw z wielu branż i działających w oparciu o różne struktury organizacyjne. Niestety częste zmiany w przepisach dotyczących prawa pracy, ubezpieczeń społecznych czy rozliczeń podatkowych i ZUS są bolączką wielu przedsiębiorców. Dla naszych ekspertów bycie na bieżąco z przepisami dotyczącymi finansów i zatrudnienia to codzienność. Skorzystaj ze sprawdzonego wsparcia i wiedzy.

 

Obsługa dla przedsiębiorców

Obsługa kadrowo-płacowa to proces zarządzania informacjami i działaniami związanymi z pracownikami w zakresie wynagrodzeń, świadczeń socjalnych, podatków, ubezpieczeń społecznych i innych aspektów związanych z zatrudnieniem. Obejmuje szeroki zakres czynności administracyjnych i rozliczeniowych, których celem jest zapewnienie prawidłowego i zgodnego z przepisami funkcjonowania w dziedzinie kadr i płac.

Zajmujemy się m.in. rejestracją pracowników w systemie. W tym celu wykorzystujemy najważniejsze dane osobowe, jak imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, informacje kontaktowe, numer konta bankowego, kwalifikacje, stanowisko pracy itp. Obsługa kadrowo-płacowa dotyczy również obliczania wynagrodzeń pracowników na podstawie określonych warunków zatrudnienia, takich jak stawki godzinowe, miesięczne wynagrodzenia zasadnicze, premie, dodatki, zasiłki, nadgodziny, urlopy czy potrącenia.

Zajmujemy się też monitorowaniem i rejestracją czasu pracy pracowników, w tym godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, czas pracy nadliczbowej, dni urlopowych, zwolnień lekarskich, nieobecności itp. Usługa ta może być oparta na tradycyjnych kartach pracy, systemach elektronicznych lub oprogramowaniu do zarządzania informacjami o działaniu przedsiębiorstwa i poszczególnych pracowników.