Rozliczenia podatkowe – Jarosław

Świadczymy pełen zakres usług podatkowych i kadrowo-płacowych. Na podstawie prowadzonych ksiąg podatkowych bądź księgi przychodów i rozchodów obliczane są należne podatki, które muszą zostać odprowadzone do urzędu skarbowego. Oferujemy rozliczenia podatkowe, pozwalające na wyeliminowanie najpowszechniejszych błędów popełnianych przez osoby samodzielnie rozliczających swoje dochody.

 

Obliczanie podatku dochodowego

Zajmujemy się obliczaniem podatku dochodowego od osób fizycznych i podmiotów prawnych. Kontrolujemy wysokość należnego podatku od towarów i usług VAT. W zależności od specyfiki przedsiębiorstwa wyliczamy też podatki i opłaty lokalne oraz podatki akcyzowe. Jeśli firma podlega takim obowiązkom, określamy wpłaty na fundusze celowe, na przykład PFRON oraz inne należności budżetowe.

 

Powadzenie dokumentów pracowniczych

Do naszych obowiązków należy prawidłowe prowadzenie dokumentów pracowniczych. Wszystkie procesy związane z zatrudnianiem i rotacją pracowników, jak również z ich wynagrodzeniami muszą być obsługiwane w sposób kompetentny i zgodny z prawem. To nam pracodawcy zlecają odpowiedzialność za kontakty z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w sprawach związanych z ich pracownikami. Dbamy nie tylko o interes klienta, ale również o przestrzeganie praw zatrudnionych u niego osób.

 

mężczyzna w niebieskiej koszuli

Składanie deklaracji podatkowych

Podatnicy mają obowiązek corocznego składania specjalnych deklaracji, które informują o dochodach, kosztach i ulgach. Samodzielne wypełnienie takich dokumentów często bywa problematyczne. Uzupełniamy deklaracje zarówno dla osób prywatnych, jak i przedsiębiorców. Dobieramy odpowiedni druk do typu działalności i źródła przychodów uzyskiwanych przez danego klienta. Deklaracje podatkowe mogą obejmować takie podatki, jak podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), podatek od towarów i usług (VAT) oraz inne podatki specyficzne dla danej jurysdykcji. Prowadzimy też rozliczenia zagraniczne, dla osób uzyskujących przychody w Europie i poza nią.

Wszystkie deklaracje muszą być składane w odpowiednim czasie. Terminy różnią się w zależności od rodzaju i jurysdykcji podatku. Niezłożenie dokumentacji do konkretnej daty wiąże się z nałożeniem wysokich kar finansowych.

 

Gromadzenie dokumentacji i dowodów

Podatnicy są zobowiązani do zachowania dokumentacji i dowodów dotyczących swoich dochodów, kosztów i innych zdarzeń finansowych. Ważne jest utrzymanie dokładnej i kompleksowej dokumentacji, która potwierdzi zgłoszone informacje podatkowe, ponieważ organy państwowe mogą żądać udokumentowania tych informacji w przypadku kontroli.

Świadczymy kompleksową obsługę w zakresie podatków. Weryfikujemy już uzupełnione dokumenty lub wypełniamy je samodzielnie, a następnie przekazujemy określonym organom.