Usługi podatkowe i kadrowo-płacowe

Dla naszych klientów świadczymy pełen zakres usług podatkowych i kadrowo-płacowych. W końcu na podstawie prowadzonych ksiąg podatkowych bądź księgi przychodów i rozchodów obliczane są należne podatki, które muszą zostać odprowadzone do urzędu skarbowego.

Obliczanie podatku dochodowego

Zajmujemy się obliczaniem podatku dochodowego od osób fizycznych i podmiotów prawnych. Kontrolujemy wysokość należnego podatku od towarów i usług VAT. W zależności od specyfiki przedsiębiorstwa wyliczamy też podatki i opłaty lokalne oraz podatki akcyzowe. Jeśli firma podlega takim obowiązkom, wyliczamy wpłaty na fundusze celowe, na przykład PFRON oraz inne należności budżetowe.

mężczyzna w niebieskiej koszuli

 

Powadzenie dokumentów pracowniczych

Do naszych obowiązków należy prawidłowe prowadzenie dokumentów pracowniczych. Wszystkie procesy związane z zatrudnianiem i rotacją pracowników, jak również z ich wynagrodzeniami muszą być obsługiwane w sposób kompetentny i zgodny z prawem. To nam pracodawcy zlecają odpowiedzialność za kontakty z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w sprawach związanych z ich pracownikami. Dbamy nie tylko o interes klienta, ale również o przestrzeganie praw zatrudnionych u niego osób.