Rozliczenie PIT – Jarosław

Rozliczenia PIT to obowiązek każdego przedsiębiorcy. Osoby prywatne uzyskujące przychody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzupełniają je także na zakończenie każdego roku podatkowego. Pomagamy w ich wypełnianiu i terminowym dostarczeniu do urzędu skarbowego.

 

Składanie deklaracji PIT

Zakres czynności związanych ze składaniem deklaracji PIT oraz wyborem odpowiedniego druku jest uzależniony od rodzaju i wielkości prowadzonej działalności gospodarczej, a także od wybranej formy opodatkowania. W tym momencie istnieje kilkanaście druków dotyczących zeznań rocznych, w tym rozliczenia różnych ulg, o których klienci nie zawsze wiedzą. Nasi eksperci w dziedzinie prawa podatkowego dobierają optymalne rozwiązania zarówno dla stałych klientów, z którymi mamy podpisane umowy dotyczące obsługi księgowej, jak i dla jednorazowych zleceniodawców.

 

Jak dokonać rozliczenia z urzędem skarbowym?

Aby dokonać rozliczenia z urzędem skarbowym, wystarczy przesłać do nas dokumenty pocztą elektroniczną lub przynieść w je wersji papierowej. Zajmujemy się sprawdzeniem ich poprawności i kompletności, a wszelkie nieprawidłowości niezwłocznie wyjaśniamy z klientem. Gdy wszystko jest w porządku, sporządzamy roczne rozliczenie i przesyłamy je, jeśli mamy do tego upoważnienie, bezpośrednio do właściwego urzędu skarbowego. Na życzenie klientów zajmujemy się także dokonywaniem zgłoszeń zmiany danych zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców.

Same dokumenty to nie wszystko. Podczas rozliczania PIT możliwe jest też skorzystanie z różnych ulg, związanych np. z pomocą charytatywną czy posiadanymi dziećmi. Warto poinformować nas o sytuacjach uprawniających do obniżenia podatku. Zawrzemy takie informacje w przygotowywanym wniosku.

 

uzupełnianie pitu

Rodzaje rozliczeń PIT

Przedsiębiorcy i osoby prywatne rozliczają zupełnie inny PIT. Wybór odpowiedniego druku jest niezwykle istotny. Do najpopularniejszych rodzajów formularzy PIT można zaliczyć:

  • PIT-2 – to oświadczenie upoważniające pracodawcę do pomniejszenia miesięcznej zaliczki podatku dochodowego o kwotę zmniejszającą,
  • PIT-6 – to druk dla rolników, którzy prowadzą specjalne działy produkcji rolnej,
  • PIT-8C – to formularz przekazywany przez pracodawcę pracownikowi, informując go i urząd skarbowy o wysokości przychodów oraz kosztów w danym roku podatkowym,
  • PIT-16 – zawiera wniosek o zastosowanie rozliczeń w formie karty podatkowej,
  • PIT-16A – to deklaracja informująca o składce zdrowotnej zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej,
  • PIT-28 – to zeznanie dla osób rozliczających się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • PIT-36 – jest przeznaczony dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych; formularz ten wypełniają też podatnicy uzyskujący przychody z najmu, podnajmu lub poddzierżawy, a także pensje z zagranicy i innych źródeł opodatkowanych na zasadach ogólnych,
  • PIT-37 – to druk wypełniany przez osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej i osiągają przychody z umowy o pracę, zlecenia czy dzieła.
  • PIT-38 – dotyczy osób, które w danym roku podatkowym uzyskały przychody z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych; formularz ten jest przeznaczony też dla podatników uzyskujących przychody z objęcia akcji w spółkach mających osobowość prawną.

Istnieje jeszcze kilka rozliczeń PIT, które cieszą się jednak znacznie mniejszą popularnością. To formularze PIT-36S, PIT-36LS, PIT-28S, PIT-OP czy PIT-39.

Dobieramy odpowiedni formularz do potrzeb danego klienta. Uzupełniamy go zgodnie z aktualnymi przepisami. Po poprawnym wypełnieniu druku przesyłamy go do urzędu, pilnując ustawowych terminów. Odpowiednio uzupełniony formularz informuje o tym, czy podatnik musi dopłacić określoną sumę, czy otrzyma jej zwrot. Rozliczenie PIT jest obowiązkiem każdego podatnika. Za brak złożenia takiej deklaracji grożą poważne kary finansowe, wynoszące nawet kilka tysięcy złotych.

Wykonujemy rozliczenia podatkowe dla pracodawców zatrudniających wiele osób, a także pracowników i klientów uzyskujących przychody z innych źródeł. Z naszych usług chętnie korzystają podatnicy, którzy chcą być pewni, że ich dokumenty zostaną wypełnione w prawidłowy sposób. Rozliczanie PIT bywa problematyczne, dlatego w wielu przypadkach warto powierzyć to zadanie specjalistom.

Współpracujemy z klientami z Jarosławia, a także z okolicznych miejscowości. Często rozliczamy również dokumenty wysłane nam online, bez konieczności odwiedzania naszej siedziby. Cena tego typu usług różni się w zależności od typu druku PIT i dostarczonych dokumentów źródłowych.